השפעת הסביבה

כל הסבל בעולמנו נוצר בעקבות שבירתה של המערכת הנקראת "אדם הראשון". חכמת הקבלה, עוסקת בשיטה המאפשרת לכל אדם להגיע לתיקונים שיאחו ויחברו את כל 8 מיליארד חלקי המערכת (בני האדם) שנשברו, בחזרה למערכת אחת שלמה ומתוקנת.  השבירה מתבטאת באגואיזם, שנאה, ניגודים, פירוד וסבל. התיקון מתבטא בקשר של חיבור, אהבה והשפעה בין כל בני האדם ויחס של כבוד ודאגה לטבע, דומם צומח וחי.

באופן פרקטי, מתבססת שיטת התיקון של חכמת הקבלה, על עקרון החיבור המתאפשר בסביבה התומכת באדם הרוצה להפוך את "הרצון לקבל" עימו נולד, ל"רצון להשפיע". או במילים אחרות: לשנות את הטבע שלו מאגואיסטי לאלטרואיסטי.

למעשה, אדם יכול לעשות את השינוי הזה ולגלות את העולם הרוחני – בתנאי שהוא עובד עם קבוצה, (סביבה). הדרך לשנות את הרצון שלנו תלויה לחלוטין בסביבה הנכונה. מהסביבה אדם מקבל את הכוח לשינוי. הסביבה – היא שמשפיעה על איכות החיים שלנו, על הבריאות שלנו, על "מי שאנחנו".

את תמיכת המדע בהשפעתה הדרמטית של הסביבה על חיינו, נוכל ללמוד מתוך הניסוי המוכר של פרופ' ברוס ליפטוןאשר השתמש בתאי גזע זהים גנטית חילק אותם לשלוש צלחות פטרי ושינה מעט את המצע של כל צלחת (באמצעות חומרים כימיים). תוצאות הניסוי עוררו תדהמה בעולם המדע.  כיון שהוא מצא שבכל אחת מהצלחות התפתחו תאים שונים לחלוטין! כל התאים היו זהים תחילה, ולכן מובן שלא הגנים קבעו את התפקוד שלהם. מה שגרם לשונות שלהם, זו הסביבה!

הסביבה שלנו, כוללת הכל! את היקום, הפלנטות והכוכבים, הערכים של האנשים הסובבים אותנו והתנהגותם, המזון שלנו, כולם בעלי השפעה על האישיות שלנו והביולוגיה שלנו. מכאן ברור שבחירת הסביבה ע'י האדם – חשובה יותר מכל להתפתחותו, גיבוש תפיסת עולמו ואושרו.   כשאנחנו מתחברים בינינו, וניזונים מהכוח העוצמתי שפועל בתוך חברה השואפת לקשר וחיבור, ביכולתנו להיעזר בכוח זה, כדי להסביר לכל באי עולם שהעתיד הטוב שלהם תלוי בחיבור!.

   כשאנחנו רוצים לעזור לאדם לגלות את מהות חייו ולצאת מהאגו שלו, עלינו לדאוג לו לחברה שתאפשר לו להשתנות. עם זאת, האדם מצידו צריך "להתמסר" מרצונו לחברה כזאת. כדי להצליח בהתמודדות עם השינויים והמשברים שהעולם עובר במהלך התפתחות האבולוציה,    עלינו להגדיל את חשיבות החברה ולהגביר את השפעתה של הסביבה שבחרנו בה עלינו. הבוחר בסביבה (חברה) העוסקת בתיקון השבירה ובניית עולם חדש, מצטרף מרצונו החופשי בלבד.