איך מחשבים שווי הוגן?

חברות לא פעם נדרשות לבצע הערכות שווי הוגן, עם מעמדים משתנים החל מעסקאות מיזוגק משמחות ועד להנפקות בורסאיות או סכסוכים משפטיים שונים. הערכות אלו מתבצעות על מנת לקבל הערכה לכל המשאבים השונים, התזרים הכספי, נכסים מוחשיים ועוד רבדים שונים ואחרים המשוטטים כחלק מבסיס כלכלי של חברות שונות. חישוב של כל אלו יכול לעזור במידה רבה במעמדים משפטיים או במכירות כמו שציינו, שכן הערכה שכזו תעזור לאמוד את מחירה האמיתי של החברה ולהכיר בנכסיה השונים. הערכות אלו לא פעם נעשות בכמה שיטות שונות, עם זאת מרביתן נחשבות לאמינות ולעיתים מתאימות לסוגים שונים של הערכות שווי.

מאפיינים לחישוב שווי הוגן

כמו שציינו מעל ישנם כמה דרכים לבצע הערכת שווי הוגן לחברות, חלק מהשיטות מתאימות להערכה על פי סקטור החברה, חלק מהשיטות מתאימות לגודל החברה ואילו חלק לשלבי החברה ומוצריה. כך למשל חברת הייטק בהרצה תקבל הערכת שווי שונה, כזו המלווה בערכת סיכונים אחרת. להבדיל חברת בנייה המבקשת להנפיק עצמה בבורסה, תבצע הערכת שווי חברה אחרת משל חברת ההייטק בהרצה. על כן התחשיבים להערכת שווי יכולים להתבסס על דוחות כספיים בלבד או תוך כדי התעמקות ונבירה לאופי החברה, לפעילות הפיננסית והחברתית שלה במדינה בה היא פועלת ועוד מאפיינים כאלו ואחרים.

בשביל ומה ואיך שווי הגון

באשר לחברות המצויות בשלבים "חיים" ופועלות לא מיומם הראשון, ניתן לעשות שווי הערכה בשיטת הDCF אשר יוצאת מנקודת הנחה כי בעל העסק מנסה "למקסם" את הפעילות והרווחים ממנו. ניתוח זה מתעסק לא רק בהכנסות ופעילות עכשוויות אלא גם בהשקעות עתידיות מטעם הבעלים, אשר אמורים להבטיח את עתידה הכלכלי של החברה גם בהמשך. שיטה נוספת היא שיטה המתאימה יותר לחברות נדל"ן, והיא מתבססת על מספר הנכסים שבמאזנה של החברה. שכן במקרים שונים התחייבויות החברה עלולות לעלות על כמות הנכסים שברשותה ולהפך, על כן שיטה זו יכולה לייצר תמונה ברורה יותר ביכולת החברה לעמוד בהתחייבויות. מקרים בהם נתבקש לבצע הערכת שווי הוכן עלולות להיות קריטיות לעתיד העסק שלנו, לכן מומלץ לעשות זאת בצורה מקצועית וקפדנית.