פטור מהיתר בנייה

כאשר מדובר בבנייה של בתים בישראל ובעולם המערבי בכלל, אי אשפר שלא להתעלם מתוכניות בניין עיר הדורשות מגוון רחב של אישורים, הן מהרשות המקומית ובחלק גדול מהמקרים גם מוועדת התכנון המקומית או המחוזית. פטור זה נדרש במגוון רחב של מקרי בנייה, בין אם בעלי הנכס מבקשים להוסיף קיר, פרגולה ואפילו חריגה מגודלה של המרפסת. אל מקרים אלו מצטרפים עוד מגוון רחב של סוגי בנייה ושימושי קרקע כאלו ואחרים אך בראש ובראשונה, קבלת הפטור תאשר את אופי הבנייה, את התכנון הצפוי ובעיקר הימצאות של כל האישורים הרלוונטיים שבנייה עירונית. על כן מומלץ לקבל פטור מהיתר בנייה עוד בשלבי התכנון ובכך למנוע עיכובים, צווי הריסה ועוד.

מתי לא צריך פטור מהיתר בנייה?

כאשר מדובר בעבודות שיפוצים אותן ניתן לבצע ללא עמידה בדרישות תוכנית תב"ע או דרישות עירייה שונות, יש לענות על מספר הגדרות והראשון שבהם היא מידת המורכבות של המבנה. כך למשל מבנים קלים יכולים להיבנות גם באזורי קרקע שאינם מיועדים לכך, עם זאת יתקיימו מספר הגבלות שונות בין אם מדובר בחיבור תשתיות, במספר הנוכחים ועוד. התנאי הבא הוא כאשר לא נשקפת סכנה או הפרעה, לא רק ליושבי הבית או לדיירים נוספים ולרבות שכנים של אותו המבנה או הבנייה. אל תנאים אלו כמובן מצטרפים עוד מספר סיבות בגינן ניתן לקבל פטור מהיתר בנייה, כאשר המרכזי בניהם הוא שמירה על שלד הבניין והיציבות שלו ובכך לוודא כי לא יתקיימו שינויים מהותיים המסוגלים מבחינה הנדסית לאיים על חיי התושבים.

עבודות הדורשות היתר בניה

מאידך כאשר מדובר בעבודות בהן לא ניתן לקבל פטור מהיתר בנייה, ככל הנראה עבודות אלו יחשבו למורכבות יותר ויכולות לכלול כמו שכבר ציננו בנייה של מרפסת ועד לשינוי מבנה הקרקע. קבלת היתר במקרים שכאלו נשענת בדיוק כמו בבנייה הפטורה מהיתר בנייה, רק להפך. כך למשל בנייה אשר אמורה לשנות את חזית הבנייה או לכלול סכנה בבנייה כמו הוספת קומה, תדרוש מבעלי הנכס הכנת תוכנת סדורה ומתוכננת היטב אשר תעמוד בדרישות הוועדה לתכנון מקומי.